Anbefalt servicekontrakt

Dette er en ferdig kravspesifikasjon som du kan be om pris fra en heisbedrift. Den er basert på anbudet som Oslo kommune Omsorgsbygg nylig har brukt i sin anbudskonkurranse på levering av heistjenester i 2016. Denne beskriver detaljert oppdraget heisbedriften skal ha, god kundekontakt, hva heismontøren skal gjøre på service, samt gode rutiner. Den stiller også krav til å benytte kvalifisert arbeidskraft slik at du som kunde vet hva du får. Send den gjerne til et heisbedrift og be om pris.

Last ned serviceavtalen ved å trykke HER.

For å laste ned skjema til utfylling hvor mange heiser/type du har ansvaret for, trykk HER. (Etter at du har fylt ut denne, kan du sende den til bedriften og be om pris).

Ønsker du en mindre kravspesifikasjon, bør du stille krav om å benytte firmaer som bruker heismontører, og at et servicebesøk har et godt innhold. Jo flere ettersynsbesøk i året, jo mindre uforutsette driftstans vil det bli. Teknisk forskrift(Tek 17) anbefaler 4 ettersynsbesøk på boliger inntil 4 etasjer, og 6 ettersynsbesøk per år på forretningsbygg med inntil 4 etasjer. Er det flere etasjer, eller mye bruk av heisen, anbefales flere ettersynsbesøk.

Ingen ønsker å benytte seg av et heisfirma som kun «løper innom heisen din og ser at den går”, for så å fakturere deg som kunde full pris. Still krav til firmaet du velger!

Har du spørsmål til avtalen, nettsiden, eller spørsmål om en leverandør – kontakt oss!