Om tjenesten

Denne nettsiden ble opprettet for deg som er eier av en heis, og/eller deg som ønsker mer informasjon om heisbedrifter i Norge.

Visste du at alle heisfirmaer skal være registrert i et bestemt register for å ha lov til å tilby arbeid? Eller at det er mange heisbedrifter som ikke benytter seg av heismontører til arbeid med heis, men elektrikere? Et heisforetak skal på lik linje som elektrikerbedrifter, registreres som et elektroforetak. Vi har sjekket alt dette for deg, slik at du som kunde kan ta et bevisst valg av heisleverandør! Den sikreste måten å være sikker på at din heisbedrift benytter heismontører, og ikke elektrikere til heisarbeid – er ved at bedriften har tariffavtale. Står ikke heisbedriften du benytter oppført i registeret har de ikke lov til å tilby arbeid på heisen din iht Eltilsynsloven, vi har valgt å ikke ta de med på denne siden.

Velgheisbedrift.no gjør det enklere for deg som forbruker/innkjøpsinnstans å ta et bevisst valg når du skal bestille service på din heis. Denne siden kan også benyttes når du skal modernisere din eksisterende heis, eller du ønsker en helt ny heis. Vi ønsker at kunden skal kunne velge heisbedrift ut ifra kvalitet og samfunnsansvar, ikke kun pris. Kriteriene som er brukt på denne siden, er kriterier som Heismontørenes Fagforening mener er viktige for å vise at bedriften er seriøs. Vi har vurdert alle heisbedrifter, enten om de ville bli vist på siden eller ikke. Bedrifter som har tegnet tariffavtale med sine montører vil score høyere enn de som ikke har sikret lønns- og arbeidsvilkår med en tariffavtale. Det finnes en hel rekke heisbedrifter å velge imellom, og tilsynelatende kan det være lite som skiller dem fra hverandre. Men hvis vi går litt i dybden kan forskjellene være store.

Søk på hvilket fylke du ønsker servicetilbud/nyinstallering av heis. Ved å klikke på bedriften kan du sende en henvendelse til bedriften. Nederst på denne siden ligger det også forslag på servicekontrakt som du kan sende til heisbedriftene, og be om pris på denne.

Hvis du ikke finner heisbedriften du benytter på denne nettsiden, er det sannsynlig fordi den ikke er oppført i registeret, og dermed driver ulovlig. Bedrifter som ikke lovlig tilbyr arbeid på heis er ikke tatt med på denne siden.

Forskjell på heiser og løfteplattformer
Det finnes flere bedrifter som tilbyr arbeid på løftebord/løfteplattform med hastighet under 0,15 m/s – dette er ikke heiser, og reguleres dermed av andre regler enn heiser. Dessverre er det mange aktører i Norge som markedsfører med at de tilbyr heis, når de egentlig tilbyr arbeid på løftebord/løfteplattform.

Her er det viktig å se litt nøyere på hva som tilbys. Heis kategoriseres under fellesbetegnelsen “Løfteinnretning”, men det finnes mange forskjellige typer løfteinnretninger. Heis er en trygg og stabil løfteinnretning, med mange sikkerhetskomponenter.

Hvis du har behov for daglig persontransport mellom etasjer, bør du velge en heis istedet for en løfteplattform. Hvis det bare unntaksvis er personer som skal benytte løfteinnretningen i stedet for trapp, kan du vurdere en løfteplattform. HER kan du lese om kravene til heis i Byggteknisk forskrift.

Har du lurt på hva flere av komponentene som har blitt skrevet på fakturaen fra heisfirmaet ditt? Se denne oversikten for mer informasjon om hva som finnes på en heis. PS: Det finnes mange flere komponenter enn dette, men det er ihvertfall noen.

Som styreleder i borettslag eller sameie, er det du som er ansvarlig for at heisen er sikker
Plan og Bygningsloven § 29-9 «Heis, rulletrapp og rullende fortau»
«Eier er ansvarlig for at det utføres vedlikehold, ettersyn og nødvendige reperasjoner og at det utføres av fagkyndig personell»

Byggteknisk forskrift: TEK 17 §16 «Løfteinnretninger»
«Eier skal umiddelbart melde ulykker og hendelser til kommunen og sikkerhetskontrollorgan(Heiskontrollen)»
«Når feil på installasjonen kan medføre fare for personsikkerhet skal løfteinnretningen settes ut av drift»

Norske Boligbyggelags Landsforbund(NBBL) har laget en god side til bruk for sameier og borettslag som ønsker å etterinstallere heis. Sjekk den ut HER.

Kilde: Utdanning.no, Heisutdanning.no, Opphei.no, Elvirksomhetsregisteret(DSB), DIBK og Heismontørenes Fagforening(HMF)

Angående rangering på Velgheisbedrift.no
Heisbedriftene er rangert, hvor de bedrifter som har tariffavtale – vil rangere høyest. Deretter vil de bedrifter som oppfyller hvert kriterie som HMF har satt, ha mulighet til å rangere høyere/lavere. Heisbedriftene har mottatt informasjon om hva vi har registrert, og om bedriften oppfyller kriteriet eller ikke. På hver bedriftsside på Velgheisbedrift.no har hver heisbedrift mulighet til å sende inn nye opplysninger til oss.

Sist oppdatert 28.februar 2018

Tjenesten Velgheisbedrift.no driftes av Heismontørenes Fagforening.