Kontakt

Kontakt:
Heismontørenes Fagforening
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Tlf: 22174550 / E-post: foreninga@heis.no
Nettside: www.heis.no